Spotkanie SWiS pedagogów i psychologów – 31.03.2022 r.

Szanowni Pedagodzy i Psycholodzy!

W związku z aktualną sytuacją związaną z dużym napływem do polskich przedszkoli, szkół i placówek  uczniów z Ukrainy, zapraszamy Państwa na spotkanie w ramach Sieci współpracy i samokształcenia pedagogów i psychologów szkolnych.

Temat spotkania:

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom w obliczu doświadczenia przymusowej migracji – wymiana doświadczeń.

  • Miejsce spotkania: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Oławie.
  • Termin: 31.03.2022 r. godz 11:00 (przewidywany czas spotkania 2 godziny)
W trakcie spotkania chcielibyśmy zachęcić Państwa do wymiany doświadczeń w organizowaniu wsparcia dzieciom i uczniom, które znalazły się w ostatnim czasie w polskich placówkach oświatowych z bagażem trudnych doświadczeń spowodowanych wojną w Ukrainie.
Pragniemy również podzielić się z Państwem informacjami na temat działań naszej Poradni  w związku z zaistniałą sytuacją.
Prosimy o potwierdzenie przybycia do 30 marca 2022r na adres mailowy: sekretariat-poradnia@poradnia.olawa.pl
Danuta Troska 
dyrektor POPPPiDM w Oławie
oraz Koordynatorzy Sieci