SPRAWOZDANIE Z OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 2021

Za nami kolejny, już XIII Ogólnopolski Tydzień Kariery organizowany tradycyjnie przez doradców zawodowych Powiatowego Ośrodka Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie. Tegoroczne działania zrealizowane w ramach OTK odbywały się w terminie 18-23.10.2021 r. pod hasłem: „Wyprawa na 3K:Kariera, Kompetencje, Kreatywność”.
Ogólnopolski Tydzień Kariery to coroczne działania mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspieranie edukacji, zawodu, pracy i kariery. Inicjatorem tej akcji jest Stowarzyszenie doradców szkolnych i zawodowych.
POPPPiDM w Oławie zaproponował różnorodne działania zachęcające dzieci i uczniów do refleksji nad planowaniem własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej.
W ramach OTK 2021 odbyły się następujące inicjatywy:
 • przeprowadzono warsztaty dla uczniów szkół podstawowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w pięciu klasach VII i VIII pt.
  • „Kompetencje miękkie – jak je rozwijać?”
  • „Moja droga do kariery. Które kompetencje warto rozwijać?”
 • oraz w dwóch klasach dla młodszych uczniów pt.
  • „Wycieczka po mieście zawodów”
 • przygotowano ogólnodostępną wystawę książek oraz zestawienie bibilograficzne w Bibliotece Pedagogicznej w Oławie na temat poradnictwa edukacyjno-zawodowego i poradnictwa kariery;
 • przeprowadzano badania zainteresowań i predyspozycji zawodowych uczniów zgłaszanych zgodnie z potrzebami do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oławie;
 • zorganizowano konkurs pt. ”Wyprawa na 3K: Kariera, Kompetencje, Kreatywność” dla uczniów klas IV-VI oraz dla uczniów klas VII-VIII.

W ramach konkursu młodsi uczniowie mieli za zadanie przedstawić wybrany przez siebie zawód w formie lapbooka, starsi w formie plakatu. Otrzymaliśmy bardzo dużo prac ze szkół i placówek z terenu działania naszej placówki. Zgodnie z hasłem konkursowym ”Wyprawa na 3K: Kariera, Kompetencje, Kreatywność” w wykonanej pracy oceniano przedstawioną w zawodzie karierę – tzn. jak wygląda lub może wyglądać droga zawodowa prowadząca do wykonywania wybranej profesji, kompetencje – co składa się na kompetencje pracownika w danym zawodzie np. posiadane wykształcenie, umiejętności, cechy, zdolności, kwalifikacje itp., oraz kreatywność w wykonywaniu prezentowanego zawodu.
Jak co roku, zarówno starsi jak i młodsi uczniowie, wykazali dociekliwość i zaangażowanie w poznaniu przedstawianego przez siebie zawodu przyglądając się rynkowi edukacyjno-zawodowemu.

Spośród przesłanych 14 prac młodszych uczniów ( kl. IV-VI), którzy zaprezentowali swoją „Wyprawę na 3K...” w formie lapbooka wyłoniono następujących zwycięzców:
I miejsce – Antoni Krawiec, uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Oławie, który przedstawił zawód żołnierza

II miejsce – Lena Sulej, uczennica Szkoły Podstawowej nr 5 w Oławie, która przedstawiła zawód nauczyciela

III miejsce – Antoni Lewandowski, uczeń szkoły Podstawowej w Drzemlikowicach, który przedstawił zawód strażaka
Wyróżnienia otrzymali:

Ireneusz Wolski, uczeń Szkoły Podstawowej nr 6 w Oławie za przedstawienie zawodu ekonomisty

Magdalena Bagińska, uczennica Szkoły Podstawowej Nr 1 w Oławie za przedstawienie zawodu fryzjera.

Patryk Sokołow, uczeń Zespołu Szkół Specjalnych za przedstawienie zawodu policjanta.

Spośród  13 prac starszych uczniów ( kl. VII-VIII), którzy zaprezentowali swoją „Wyprawę na 3K...” w formie plakatu wyłoniono następujących zwycięzców:
I miejsce – Wojciech Wołowiec, uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Oławie, który przedstawił zawód technika informatyka

II miejsce – Damian Pieróg, uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Oławie, który przedstawił zawód stolarza

i przyznano dwa miejsca III dla:

Jolanty Pawłowskiej, uczennicy Szkoły Podstawowej w Bystrzycy za przedstawienie zawodu chirurga oraz

Natalii Wysoty, uczennicy Szkoły Podstawowej w Bystrzycy za przedstawienie zawodu architekta wnętrz.
Wyróżnienia otrzymali:

Milena Ozdarska, uczennica Szkoły Podstawowej w Bystrzycy za przedstawienie zawodu księgowej,

Adrianna Gancarczyk, uczennica Szkoły Podstawowej w Bystrzycy za przedstawienie zawodu ilustratora,

Hanna Gałęza, uczennica Szkoły Podstawowej w Bystrzycy za przedstawienie zawodu ratownika medycznego.

Zwycięzcom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy a wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie i życzymy zdobywania własnych szczytów na ścieżce edukacyjno-zawodowej!
Ogólnopolski Tydzień Kariery 2021 organizowany przez POPPPiDM w Oławie został objęty Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Oławskiego Pana Zdzisława Brezdenia.
Dyrektor POPPPiDM w Oławie oraz doradcy zawodowi zaangażowani w organizowanie Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2021 Jolanta Szuszkiewicz oraz Anna Poparda-Amrogowicz, a także nauczyciele bibliotekarze Grażyna Mądra oraz Agnieszka Koczur serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom za aktywny udział w działaniach zaproponowanych w ramach OTK 2021 oraz pozytywny odbiór naszej oferty.
Danuta Troska
dyrektor POPPPiDM w Oławie

Nagrodzone prace za I miejsce w kategorii:

 • LAPBOOK

Zdjęcie przedstawia zawód żołnierza

 • PLAKAT