TYDZIEŃ PORAD ZAWODOWYCH

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Oławie zaprasza uczniów klas VIII na

TYDZIEŃ PORAD ZAWODOWYCH

w dniach 10-14 maja 2021

Doradcy zawodowi proponują konsultacje oraz porady zawodowe poprzedzone diagnozą preferencji i predyspozycji zawodowych oraz pomoc w zaplanowaniu ścieżki edukacyjno – zawodowej po szkole podstawowej.

Prosimy rodziców/opiekunów o zgłaszanie swoich dzieci do 30 kwietnia 2021 r. poprzez złożenie wniosku w następujący sposób:

  • osobiście w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w godzinach pracy sekretariatu
  • poprzez skrzynkę ePUAP
  • pocztą tradycyjną

Wypełniając wniosek proszę o zaznaczanie pkt. „13. wybór kierunku dalszego kształcenia / zawodu przez ucznia”

Godziny pracy sekretariatu znajdą Państwo w zakładce Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, natomiast druk wniosku w zakładce Wnioski, bądź w odnośnikach poniżej.

Po złożeniu wniosku zostanie wyznaczony dzień i godzina spotkania

Zapraszamy do kontaktu!

doradcy zawodowi:
Danuta Troska i Jolanta Szuszkiewicz


Odnośniki:


Załączniki: