Zajęcia terapeutyczne w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

UWAGA!

Zachęcamy do składania wniosków na

zajęcia terapeutyczne w ramach

Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oławie.

Zapisy do 15 września 2023r.

Wnioski i szczegółowe informacje w godzinach pracy sekretariatu Poradni.

Kontakt:

71/313-22-39

e-mail: sekretariat-poradnia@poradnia.olawa.pl

www.poradnia.olawa.pl