SPRAWOZDANIE Z OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 2023

Za nami kolejny, już XV Ogólnopolski Tydzień Kariery organizowany tradycyjnie przez doradców zawodowych Powiatowego Ośrodka Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie. Tegoroczne działania zrealizowane w ramach OTK odbywały się w terminie 16-22 października 2023 r pod hasłem: „Talent i praca – to się opłaca!”.

Ogólnopolski Tydzień Kariery to coroczne działanie mając na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspieranie edukacji, zawodu, pracy i kariery.

POPPPiDM w Oławie zaproponował różnorodne działania skierowane do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Jednym z działań organizowanych dla młodzieży szkół ponadpodstawowych były warsztaty z zakresu rozwijania umiejętności miękkich przydatnych na rynku pracy. Uczniowie biorący udział w zajęciach mieli okazję rozwijać umiejętność współpracy, komunikacji, planowania własnej pracy czy kreatywności. Wykonując różnorodne zadania, wspólnie z doradcami zawodowymi, analizowali przydatność wspomnianych kompetencji na rynku pracy i w karierze edukacyjno-zawodowej.

Podobnie jak w poprzednich latach, zaproponowaliśmy również konkurs dla uczniów, który w bieżącym roku miał formę prezentacji talentów. W konkursie pod hasłem „Ocean talentów” wzięli udział uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych. Wystąpienia uczniów porwały komisję konkursową na „fale oceanu talentów”. Dzieci pokazały przekrój różnorodnych pasji, zainteresowań i niezwykłych umiejętności. Do konkursu przystąpiło 16 uczniów, którzy prezentowali swoje zdolności plastyczne, muzyczne, sportowe oraz wiele innych. Wystąpienia uczniów były niezwykle ciekawe i stanowiły punkt wyjścia do dyskusji o rozwijaniu dzięki pasjom, umiejętności przydatnych w pracy zawodowej.

Komisja konkursowa biorąc pod uwagę umiejętność autoprezentacji i nawiązania do planów edukacyjno-zawodowych oraz kreatywność i pomysłowość uczniów, postanowiła docenić wszystkich uczestników podejmując następujący werdykt:

I miejsce zajęli:

 • Antonina Bekieszczuk za taniec hip-hop
 • Krzysztof Semenowicz za grę na keyboardzie i układanie kostki Rubika

 

II miejsce zajęli:

 • Ignacy Jakubowicz za prezentację osiągnięć i umiejętności w piłce nożnej
 • Aleksandra Braniewska za prezentację prac z origami

 

III miejsce zajęli:

 • Kacper Smok za prezentację nauki karate
 • Gabriela Połchowska za prezentację prac plastycznych

 

Wyróżnienia otrzymali:

 • Oliwia Strzelińska za prezentację prac plastycznych
 • Roksana Parkhurowska za taniec baletowy
 • Urszula Rakowska za prezentację nauki baletu
 • Bartłomiej Steblewski za prezentację i omówienie komiksów
 • Zuzanna Haponik za grę na flecie
 • Emilia Markowska za taniec jazzowy
 • Amelia Kalisz za prezentację nauki jazdy konnej
 • Magdalena Haponik za grę na wiolonczeli
 • Amelia Łabuz za recytację wiersza
 • Oskar Pliszczak za prezentację nauki strzelectwa

Oprócz przedstawionych działań, oferta OTK 2023 została wzbogacona o przedsięwzięcia towarzyszące takie jak: zorganizowana w Bibliotece Pedagogicznej w Oławie wystawa literatury nawiązującej tematycznie do poradnictwa edukacyjno-zawodowego oraz realizowane na terenie szkół warsztaty dla uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej pt. „Poznajemy własne zasoby”, które miały na celu stworzenie okazji do rozpoznawania przez uczniów ich najmocniejszych stron i zainteresowań. W ofercie ośrodka nie zabrakło również propozycji dla nauczycieli. Nauczyciel konsultant PODN w Oławie zaproponowała wykład pt. „Mój talent” wzbogacony materiałami do wykorzystania przez nauczycieli na lekcji wychowawczej.

Ogólnopolski Tydzień Kariery 2023 organizowany przez POPPPiDM w Oławie został objęty patronatem Starosty Powiatu Oławskiego Pana Mirosława Kuleszy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w działaniach zaproponowanych w ramach OTK oraz pozytywny odbiór naszej oferty.

Serdecznie podziękowania kieruję również do pracowników naszej placówki, dzięki którym cała akcja mogła się odbyć, do pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Pani Jolanty Szuszkiewicz, Pani Anny Popardy-Amrogowicz i Pani Aleksandry Bronowickiej, do nauczycieli bibliotekarzy Biblioteki Pedagogicznej Pani Agnieszki Koczur i Pani Grażyny Mądrej oraz Pani Jolanty Malanowskiej – nauczyciela konsultanta PODN w Oławie.

Danuta Troska
dyrektor POPPPiDM w Oławie