Zaproszenie na szkolenie stacjonarne „Etyka w zawodzie nauczyciela”

Zainteresowani nauczyciele, uczestnicy sieci współpracy i samokształcenia dla wychowawców

Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie zaprasza na szkolenie stacjonarne:

„Etyka w zawodzie nauczyciela”

Cel szkolenia:

Określenie siebie, swojej pracy, kontaktów interpersonalnych w kontekście etyki zawodowej”

  1. Czym jest etyka, rodzaje kodeksów etycznych, jak nas oceniają uczniowie – refleksja własna.
  2. Ja wobec koleżanek i kolegów nauczycieli, jak mnie widzą inni
  3. Czy jestem etycznym nauczycielem?
  4. Specyficzne ułomności charakteru nauczyciela – co z tym zrobić?
  • Osoba prowadząca: Jolanta Malanowska – nauczyciel konsultant PODN Oława
  • Miejsce szkolenia: PODN  w Oławie, Pl. Zamkowy 18
  • Forma szkolenia: Wykład z prezentacją.
  • Koszt szkolenia: bezpłatne
  • Termin szkolenia: 17 października 2023 r. (wtorek)
  • Godzina rozpoczęcia: 18.00 (przewidywany czas zajęć – 3 godziny dydaktyczne)

Zgłoszenia udziału przyjmujemy do dnia 16 października 2023. (poniedziałek) na adres email: sekretariat-podn@poradnia.olawa.pl (po wcześniejszym zeskanowaniu wypełnionego zgłoszenia), faksem pod numerem telefonu 071/3033923
lub w siedzibie naszego Ośrodka.

Druk dostępny jest na stronie internetowej ośrodka: www.poradnia.olawa.pl