Ankieta badająca potrzeby edukacyjne nauczycieli szkół i placówek Powiatu Oławskiego 2020 r.

SZANOWNI PAŃSTWO

           Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego  w Oławie zaprasza dyrektorów oraz nauczycieli
do wypełnienia anonimowej ankiety
 dotyczącej diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli szkół i placówek oświatowych Powiatu Oławskiego. 
Jednocześnie prosi o wypełnienie wyżej wymienionej ankiety do dnia 15.06.2020 r.

Z góry dziękujemy Państwu za wypełnienie formularza ankiety i poświęcony czas.

Zespół ewaluacyjny

Zapraszam Pana/Panią do wypełnienia formularza: Ankieta badająca potrzeby edukacyjne nauczycieli szkół i placówek Powiatu Oławskiego   Celem ankiety jest zbadanie potrzeb edukacyjnych nauczycieli z Powiatu Oławskiego oraz dostosowanie do potrzeb Pana/i szkoły/placówki oferty edukacyjnej Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Oławie na rok szkolny 2020/2021

Wyniki badań zostaną przedstawione w formie zbiorczego opracowania, a zdobyte informacje wykorzystane będą do opracowania planu pracy PODN na rok szkolny 2020/2021

Dziękujemy za wypełnienie ankiety 🙂   WYPEŁNIJ FORMULARZ