METODY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW OPARTYCH NA WSPÓŁPRACY DLA RODZIN JAKO WSPARCIE W REDUKOWANIU ZACHOWAŃ PROBLEMOWYCH W DOMU I W SZKOLE. PRAKTYKA KSZTAŁTOWANIA CHARAKTERU.

METODY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW OPARTYCH NA WSPÓŁPRACY DLA RODZIN JAKO WSPARCIE
W REDUKOWANIU ZACHOWAŃ PROBLEMOWYCH W DOMU I W SZKOLE.
PRAKTYKA KSZTAŁTOWANIA CHARAKTERU.

Powyższy cytat przedstawiony jako motto artykułu pochodzi z książki Haim’a Ginott’a – amerykańskiego psychologa dziecięcego, pioniera w dziedzinie rozmowy z dziećmi. Wyznaczył
on kierunki współpracy opartej na wzajemnym szacunku i godności. Swoje poglądy rozpowszechniał wśród psychologów, pedagogów i terapeutów, w rodzinach biologicznych i zastępczych.
Metody przez lata były modyfikowane, dostosowane i ulepszane przez osoby pracujące w ramach wsparcia wychowawczego i terapeutycznego a dzisiaj możemy się nimi dzielić,
bo są uniwersalne i efektywne oraz dostępne dla tych, którzy potrzebują rozwiązań opartych na budowaniu wzajemnych relacji.

  • CZĘŚĆ I METODY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW – PRAKTYKA KSZTAŁTOWANIA CHARAKTERU W RELACJACH POMIĘDZY RODZEŃSTWEM DO POBRANIA TUTAJ
  • CZĘŚĆ II METODY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW – ĆWICZENIA W DOMU: REAKCJE RODZICÓW, UWALNIANIE GNIEWU DO POBRANIA TUTAJ
  • CZĘŚĆ III METODY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW – REGUŁY BUDOWANIA SAMOOCENY I WZMACNIANIA MOCNYCH STRON DZIECKA W RODZINIE,
    METODY SAMOOPISOWE DO POBRANIA TUTAJ

Dominika Kędzierska – Dumańska – psycholog, oligofrenopedagog, neuroterapeuta, socjoterapeuta