OFERTA FORM DOSKONALENIA – CZERWIEC 2023

Zainteresowani nauczyciele, wychowawcy, specjaliści szkolni, dyrektorzy!!!

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
zaprasza do udziału w oferowanych formach doskonalenia on-line / stacjonarnych w miesiącu marcu

Miejsce form doskonalenia – Platforma ClickMeeting / Platforma Microsoft Teams / Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli


KONSULTACJE


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!