OFERTA FORM DOSKONALENIA – MAJ 2023

Zainteresowani nauczyciele, wychowawcy, specjaliści szkolni, dyrektorzy!!!

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
zaprasza do udziału w oferowanych formach doskonalenia on-line / stacjonarnych w miesiącu marcu

Miejsce form doskonalenia – Platforma ClickMeeting / Platforma Microsoft Teams / Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli


 

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA (SWiS)

 • SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI INFORMATYKI I PRZEDMIOTÓW INFORMATYCZNYCH
  Spotkanie komisji konkursowej XVIII POWIATOWEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO dla uczniów klas I – IV szkół ponadpodstawowych Powiatu Oławskiego oraz klas VII i VIII z oławskich szkół podstawowych „ANIMOWANA HISTORIA”.
  • Osoba prowadząca: Ewa Stelczyk – doradca metodyczny PODN w Oławie.
  • Miejsce spotkania online: Platforma Microsoft Teams.
  • Termin spotkania: 11.05.2023 r. (czwartek)
  • Godzina rozpoczęcia: 15:00 (przewidywany czas – 2 godz. dydaktyczne)


KONSULTACJE


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!