OFERTA FORM DOSKONALENIA – WRZESIEŃ 2022

Zainteresowani nauczyciele, wychowawcy, specjaliści szkolni, dyrektorzy !!!

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
zaprasza do udziału w oferowanych formach doskonalenia on-line / stacjonarnych w miesiącu wrześniu

Miejsce form doskonalenia – Platforma Microsoft Teams / Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli


KONSULTACJE


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!