P R O G R A M EUROPEJSKIEGO TYGODNIA ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI 03.10.2022 r. – 09.10.2022 r.

OFERTA DLA UCZNIÓW

Konkurs dla  uczniów szkół podstawowych – klas V-VIII i ponadpodstawowych:

„I Ty możesz zostać Mistrzem Ortografiipod hasłem: „Przełamujemy bariery”
 • MIEJSCE: POWIATOWY OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ I DORADZTWA METODYCZNEGO W OŁAWIE,PLAC ZAMKOWY 18

Odnośnik :

Załączniki :

oraz zgody na przetwarzanie:


Warsztaty
„Rerki, kapki, szumki, syczki – tak ćwiczą nasze języczki” Dla dzieci 5 – 7 letnich
(zostaną przeprowadzone w ustalonym terminie, o którym uczestnicy warsztatów zostaną powiadomieni)

OFERTA ADRESOWANA DO RODZICÓW I NAUCZYCIELI

Konsultacje dla rodziców, nauczycieli i szkolnych specjalistów

„Jak wspierać i skutecznie pomagać dzieciom i uczniom ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania, pisania” prowadzą:
 • w dniu: 5.10.2022 r. od godz.15:00 – 16:00 : pedagog Małgorzata Miętkiewicz – gabinet nr 4
 • w dniu: 06.10.2022 r. od godz.15:30 – 16:30:  – pedagog Małgorzata Urysz – Rosłońska – gabinet nr 16
 • obowiązuje zgłoszenie telefoniczne: 71 31 23 239 do 30.09.2022 r. w godzinach: 7:30 – 15:00
 • MIEJSCE: POWIATOWY OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ I DORADZTWA METODYCZNEGO W OŁAWIE, PLAC ZAMKOWY 18

„Jak wspierać i skutecznie pomagać dzieciom i uczniom ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki o charakterze dyskalkulii” prowadzi:

 • w dniu: 06.10.2022 r. od godz.15:00 – 16:00:  – pedagog Małgorzata Miętkiewicz – gabinet nr 4
 • obowiązuje zgłoszenie telefoniczne: 71 31 23 239 do 30.09.2022 r. w godzinach: 7:30 – 15:00
 • MIEJSCE: POWIATOWY OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ I DORADZTWA METODYCZNEGO W OŁAWIE, PLAC ZAMKOWY 18

„Trudne emocje i jak sobie z nimi radzić” prowadzi:

 • w dniu: 05.10.2022 r. od godz.13:00 – 15:00:  – psycholog Natalia Nowak – gabinet nr 15
 • obowiązuje zgłoszenie telefoniczne: 71 31 23 239 do 30.09.2022 r. w godzinach: 7:30 – 15:00
 • MIEJSCE: POWIATOWY OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ I DORADZTWA METODYCZNEGO W OŁAWIE, PLAC ZAMKOWY 18
Konsultacje dla dzieci z problemami w rozwoju mowy udziela:
 • w dniu: 04.10.2022 r. od godz. 16:00 – 17:00 logopeda Elżbieta Brezdeń – gabinet nr 13.
 • w dniu: 07.10.2022 r. od godz. 14:00 – 15:00 logopeda, neurologopeda Agata Piotrowska – gabinet nr 9.
 • w dniu: 07.10.2022 r. od godz. 11:45 – 13:45 „Ocena gotowości szkolnej, grafomotorycznej oraz mowy” logopeda, neurologopeda Anna Poparda – Amrogowicz – gabinet nr 19.
 • obowiązuje zgłoszenie telefoniczne: 71 31 23 239 do 30.09.2022 r. w godzinach: 7:30 – 15:00
 • MIEJSCE: POWIATOWY OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ I DORADZTWA METODYCZNEGO W OŁAWIE,PLAC ZAMKOWY 18

Punkt diagnozy „ryzyka dysleksji” dla dzieci w wieku przedszkolnym (5-6 latki) oraz wczesnoszkolnym
(I-III klasa szkoły podstawowej) badania prowadzą:
 • w dniu: 03.10.2022 r. od godz. 14:00 – 15:00 psycholog Aleksandra Bronowicka – gabinet nr 20.
 • w dniu: 04.10.2022 r. od godz. 16:00 – 17:00 psycholog Anna Mazur – Grasza – gabinet nr 9.
 • obowiązuje zgłoszenie telefoniczne: 71 31 23 239 do 05.10.2021 r.
 • MIEJSCE: POWIATOWY OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ I DORADZTWA METODYCZNEGO W OŁAWIE,PLAC ZAMKOWY 18

PREZENTACJA  KSIĄŻEK,  ARTYKUŁÓW I CZASOPISM  ORAZ ZESTAWIEŃ BIBLIOGRAFICZNYCH 
NA  TEMAT DYSLEKSJI ROZWOJOWEJ
 • W DNIACH: 03.10.2022 r. – 28.10.2022 r.   
 • MIEJSCE: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OŁAWIE

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
ORGANIZATORZY EUROPEJSKIEGO TYGODNIA ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI
POWIATOWY OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ I DORADZTWA METODYCZNEGO
W OŁAWIE: PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA, BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA