XVII Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Przedszkoli, Szkół
Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie zaprasza do udziału w XVII edycji obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji w Oławie organizowanego w dniach 4.10.2021 – 10.10.2021 roku.
Celem przedsięwzięcia jest propagowanie skutecznych sposobów podnoszenia świadomości problemu dzieci, uczniów i młodzieży z utrudnieniami w nauce czytania i pisania, matematyki wśród rodziców, nauczycieli oraz samych uczniów. Zależy nam również na pokazaniu dobrych, wartościowych i skutecznych sposobów, przykładów w zakresie przezwyciężania trudności edukacyjnych.
Szczegółowe informacje dotyczące oferty skierowanej do dzieci, uczniów wszystkich typów szkół, nauczycieli, szkolnych specjalistów i rodziców zamieściliśmy w programie w dalszej części artykułu. Do osób którym nieobojętny  jest los uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce.
Tradycyjnie liczymy na udział Państwa i uczniów w XVII edycji Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji przebiegającego pod hasłem „Jesteśmy różni - jesteśmy razem”.
                                                      Z wyrazami szacunku:
Organizatorzy i koordynator obchodów
Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji

Działania realizowane przez POPPPiDM w Oławie w ramach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji zostały objęte HONOROWYM PATRONATEM STAROSTY OŁAWSKIEGO.

Odnośniki:


Załącznik: