XVI Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Przedszkoli, Szkół

Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie zaprasza do udziału w XVI edycji obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji w Oławie organizowanego w dniach 5.10.2020 – 11.10.2020 roku.

Celem przedsięwzięcia jest propagowanie skutecznych sposobów podnoszenia świadomości problemu dzieci, uczniów i młodzieży z utrudnieniami w nauce czytania i pisania, matematyki wśród rodziców, nauczycieli oraz samych uczniów. Zależy nam również na pokazaniu dobrych, wartościowych i skutecznych sposobów, przykładów w zakresie przezwyciężania trudności edukacyjnych.

Szczegółowe informacje dotyczące oferty skierowanej do dzieci, uczniów wszystkich typów szkół, nauczycieli, szkolnych specjalistów i rodziców zamieściliśmy program w dalszej części artykułu, do osób którym nieobojętny  jest los uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce.

Tradycyjnie liczymy na udział Państwa i uczniów w XVI edycji Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji przebiegającego pod hasłem „Dysleksja inspiruje do (nie) zwykłych działań”.

                                                      Z wyrazami szacunku:
Organizatorzy i koordynator obchodów
Europejskiego Tygodnia Świadomości DysleksjiP  R  O  G  R  A M
EUROPEJSKIEGO TYGODNIA ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI
05.10.2020 r. – 11.10.2020 r.

OFERTA DLA UCZNIÓW

Konkurs dla  uczniów szkół podstawowych – klas V-VIII i ponadpodstawowych:

„I Ty możesz zostać Mistrzem Ortografiipod hasłem: „Dysleksja inspiruje do (nie) zwykłych działań”
Warsztaty
„Rerki, kapki, szumki, syczki – tak ćwiczą nasze języczki” Dla dzieci 5 – 7 letnich
(zostaną przeprowadzone w ustalonym terminie, o którym uczestnicy warsztatów zostaną powiadomieni)

OFERTA ADRESOWANA DO RODZICÓW I NAUCZYCIELI

Konsultacje dla rodziców, nauczycieli i szkolnych specjalistów

„Jak wspierać i skutecznie pomagać dzieciom i uczniom ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania, pisania” prowadzą:
 • w dniu: 5.10.2020 r. od godz.13,00 – 14,00 : psycholog Aleksandra Bagińska– gabinet nr 15,
 • w dniu: 06.10.2020 r. od godz.14,00 – 15,00:  – pedagog Małgorzata Miętkiewicz – gabinet nr 4 oraz od godz. 15.00 – 16.00  – pedagog Małgorzata Kruszakin  gabinet nr 14,
 • w dniu: 7.10.2020 r. od godz.14.00 – 15.00: pedagog Anna Poparda-Amrogowicz – gabinet nr 19 oraz od godz. 15.00 – 16.00 – pedagog Jolanta Szuszkiewicz – gabinet nr 11.

Uwaga: obowiązuje wcześniejsza rejestracja w sprawie udziału w konsultacjach do dnia 02.10.2020
w godzinach: 7.30 – 15.00 r. pod nr telefonu: 71 31 32 239

MIEJSCE: POWIATOWY OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ I DORADZTWA METODYCZNEGO W OŁAWIE,PLAC ZAMKOWY 18


Sieć samokształcenia i współpracy pedagogów i psychologów szkolnych
 • W DNIU: 8.10.2020 r. O GODZINIE: 11.30
 • MIEJSCE: POWIATOWY OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ I DORADZTWA METODYCZNEGO W OŁAWIE,PLAC ZAMKOWY 18
Konsultacje dla dzieci z problemami w czytaniu i pisaniu oraz opóźnionym rozwojem mowy udziela:
 • w dniu: 08.10.2020r. od godz. 12.00 – 13.00 logopeda Elżbieta Brezdeń – gabinet nr 13.
 • obowiązuje zgłoszenie telefoniczne: 71 31 23 239 do 02.10.2020 r. w godzinach: 7.30 – 15.00
 • MIEJSCE: POWIATOWY OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ I DORADZTWA METODYCZNEGO W OŁAWIE,PLAC ZAMKOWY 18
Punkt diagnozy „ryzyka dysleksji” dla dzieci w wieku przedszkolnym (5-6 latki) oraz wczesnoszkolnym
(I-III klasa szkoły podstawowej) badania prowadzą:
 • Halina Pawińska – gabinet.  nr 7, w dniu: 05.10.2020, godz. 13.00 – 15.00 oraz Anna Mazur-Grasza – gabinet nr 9,
 • Agata Piotrowska – gabinet nr 9, w dniu: 07.10.2020, godz. 11.00 – 15.00
 • Anna Poparda-Amrogowicz – gabinet nr 19, w dniu: 09.10.2020, godz. 13.00 – 15.00
 • Beata Kuczyńska-Gigołła – gabinet  nr 16, w dniu: 05.10.2020, godz. 13.00 – 16.00
 • obowiązuje zgłoszenie telefoniczne: 71 31 23 239 do 04.10.2019 r.
 • MIEJSCE: POWIATOWY OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ I DORADZTWA METODYCZNEGO W OŁAWIE,PLAC ZAMKOWY 18

PREZENTACJA  KSIĄŻEK,  ARTYKUŁÓW I CZASOPISM  ORAZ ZESTAWIEŃ BIBLIOGRAFICZNYCH 
NA  TEMAT  DYSLEKSJI ROZWOJOWEJ

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
ORGANIZATORZY EUROPEJSKIEGO TYGODNIA ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI
POWIATOWY OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ I DORADZTWA METODYCZNEGO
W OŁAWIE: PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA, BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA