OFERTA FORM DOSKONALENIA – MAJ 2022

Zainteresowani nauczyciele, wychowawcy, specjaliści szkolni, dyrektorzy, instruktorzy praktycznej nauki zawodu!!!

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
zaprasza do udziału w oferowanych formach doskonalenia on-line / stacjonarnych w miesiącu maju

Miejsce form doskonalenia – Platforma Microsoft Teams / Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli


KURS


SZKOLENIA


SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA (SWiS)


KONSULTACJE


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!