OFERTA FORM DOSKONALENIA – KWIECIEŃ 2022

Zainteresowani nauczyciele, wychowawcy, specjaliści szkolni, dyrektorzy!!!

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
zaprasza do udziału w oferowanych formach doskonalenia on-line / stacjonarnych w miesiącu marcu

Miejsce form doskonalenia – Platforma Microsoft Teams / Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli


SEMINARIA


SZKOLENIA


WARSZTATY


KONSULTACJE


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!